Vakiveto säännöt

Kisasäännöt uusittu 7/2017

VAKIVETO SÄÄNNÖT
1 § Kilpailussa vedetään perävaunua, jonka mallin ja painon määrää kilpailun järjestäjä kilpailuluokan mukaisesti.


2 § Kilpailun järjestäjä määrää tuomariston, joka tekee päätökset epäselvissä tilanteissa. Tuomaristo arpoo tai päättää suoritusjärjestyksen, vedettävän perävaunun sekä radan kilpailijoille.


3 § Kilpailussa kaksi traktoria vetää perävaunua samanaikaisesti noin 70-120 metrin pituisella radalla. Radan profiili voi vaihdella ollen tasainen tai nouseva. Vedoista otetaan aika.


4 § Kilpailussa käydään alkukilpailu, jossa jokainen vetää kaksi vetoa. Parempi aika huomioidaan. Kolme parasta pääsevät finaaliin jokaisessa sarjassa. Ensimmäisen vedon parit arvotaan. Kilpailijoiden ensimmäisten vetoaikojen perusteella kilpailijat laitetaan uuteen suoritusjärjestykseen, jossa ensimmäisen vedon voittaja ja toiseksi tullut vetävät, kolmanneksi ja neljänneksi tulleet vetävät jne. Jos sarjassa on pariton määrä kilpailijoita niin eri sarjojen parittomat voivat vetää keskenään. Yksinään voidaan myös pariton kilpailuttaa tarvittaessa.


5 § Finaalissa kolme parasta vetää kukin toisiaan vastaan omassa sarjassaan. Mikäli voitot menevät ristiin ratkaistaan lopputulos finaalin vetoaikojen perusteella. Muuten kaksi voittoa ajanut voittaa sarjan ja yhden voiton ajanut tulee toiseksi.


6 § Yhdellä traktorilla voi osallistua vain yhteen sarjaan. Yksi kilpailija voi kilpailla monessa sarjassa eri traktoreilla. Osallistuminen moneen sarjaan ei saa haitata kilpailun kulkua (tarvittaessa käytettävä avustajaa kärryjen vaihtoon). Yhdellä traktorilla voi kilpailla vain yksi kilpailija.


7 § Jos sarjassa on kaksi kilpailijaa, he vetävät kaksi kertaa toisiaan vastaan. Kärryt vaihdetaan vetojen välillä tarvittaessa. (Erillistä finaalia ei käydä vaan sijoitus ratkeaa alkukilpailussa).
Jos sarjassa on kolme osallistujaa, ajetaan suoraan finaali.


8 § Mikäli jokaiseen luokkaan on omat perävaunut, ajetaan kilpailun nopeuttamiseksi kaikkia sarjoja samanaikaisesti. Näin perävaunujen vaihtoon jää enemmän aikaa. Esimerkiksi: 1. lähtöpari sarjasta alle 3,3 litraa, 2. lähtöpari sarjasta alle 4,0 litraa jne.


9 § Traktorin ei tarvitse olla rekisterissä, mutta liikennevakuutus traktorissa on oltava. Traktorissa on oltava kunnossa olevat jarrut ja toimiva vetokoukku. Kilpailija vastaa itse perävaunun koukuttamisesta. Traktorin ohjauslaitteiden pitää olla turvalliset. Traktorin on oltava tehdasvalmisteinen vakiotraktori.


10 § Kuljettajilla on alkoholin suhteen nollatoleranssi. Kilpailun järjestäjällä on alkometri käytettävissä.


11 § Kilpailun järjestäjä määrää sarjat vetokilpailuihin. Järjestäjällä on oikeus muuttaa sarjoja ennen ennakkoilmoittautumisen alkamista.
Sarjat

alle 3,3 litraa

alle 4,0 litraa

alle 5,0 litraa

yli 5,0 litraa

yli 7,0 litraa


12 § Jos kilpailija varastaa kahdesti niin hänet suljetaan kilpailusta. Kilpailija on velvollinen itse huolehtimaan siitä, että on riittävän ajoissa paikalla ennen omaa vetovuoroaan. Kilpailija huolehtii perävaunun koukuttamisesta itse. Jos kilpailija ei ole ajoissa paikalla niin hän menettää vetovuoronsa.


13 § Finaalien jälkeen voidaan ajaa haastevetoja. Jokaisella kilpailijalla on oikeus haastaa vain yksi kilpailija haastevetoon.


13 § Tuomaristolle: Jos alkusarjan jälkeen sarjan 3. ja 4. on sama aika niin lasketaan molempien kohdalta alkusarjan molempien vetojen ajat yhteen ja nopeampi pääsee finaaliin. Mikäli asia ei näin ratkea niin tehdään tarvittaessa lisäveto asian ratkaisemiseksi. Alkusarjassa pyritään toisella vedolla siihen, että vetäjällä on toinen kärry ja rata mitä ensimmäisellä kierroksella (ei aina mahdollista).


Luo kotisivut ilmaiseksi!